Početak prije početka

Pa, odakle početi? Možda s gradnjom kuće od strane mog djeda oko 1938. Naravno da se to dogodilo, kao i većina svega ostalog tada, ručno. Nakon što se pradjed vratio iz rudnika ugljena u Belgiji, gdje je s braćom godinama radio na financiranju svojih obitelji kod kuće u Dalmaciji,

Kamenje gdje se odlomilo u obližnjoj kamenoj jami, a pojedinačno nosilo na drvenim nosilima – često od strane žena – i na kraju ručno usitnjeno kako bi ih se pretvorilo u građevne blokove po mjeri.